DIN 933 / DIN931 Gara synp 8.8 Hex Head Bolt

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ady Gara Grade 8.8 DIN 933 / DIN931 Hex Head Bolt

Standart DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB
Polat derejesi: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8;
ASTM: 307A, A325, A490,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň ady Gara synp 8.8 DIN 933 / DIN931Hex Head Bolt
Standart DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB
Polat derejesi: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8;
ASTM: 307A, A325, A490,
Tamamlamak Sink (Sary, Ak, Gök, Gara), Hop Dip Galvanizlenen (HDG), Gara Oksid,
Geomet, Dakroment, anodizasiýa, Nikel örtülen, Sink-Nikel örtülen
Önümçilik prosesi M2-M24: Sowuk doňmak, M24-M100 gyzgyn ýasama,
Custöriteleşdirilen berkitme üçin enjam we CNC
Custöriteleşdirilen önümleriň wagty 30-60 gün,
Adaty berkidiji üçin mugt nusgalar

Hex baş boltlar gurluşyk, awtoulag we in engineeringenerçilik pudaklarynda ulanylýan özboluşly düzediş usulydyr.Altyburçly bolt berkitmesi gurluşyk taslamalarynyň we abatlaýyş işleriniň giň görnüşi üçin ygtybarly berkidiji.
Gara alty kelleli boltlar dürli meselelerde we gurşawda ulanmak üçin dürli bezeglerde we sapak dizaýnlarynda bolýar.

Gara synp 8.8 DIN 933 DIN931 Hex Head Bolt Gara synp 8.8 DIN 933 DIN931 Hex Head Bolt

Olar näme üçin ulanylýar

Hex boltlarymyz häzirki wagtda dünýäniň esasy gurluşyk we abatlaýyş taslamalarynda ulanylýar.Önümçilikde öňdebaryjy Hex bolt öndürijisi Hindistan we ýurtdan Hex bolt eksportçysy bolmak bilen önümlerimiz köp gözlenýär.Hex boltlarymyz gurluşyk, abatlaýyş, awtoulag pudagy boýunça köp dürli programmalar üçin ulanylýar.Olary agaçdan we polatdan berkitmek üçin ulanyp bolýar.Binalar, köprüler, deňiz duralgalary ýaly iri gurluşyk taslamalarynda ulanylýar.

Önümçilik prosesi

Öňdebaryjy Hex bolt öndürýän Hytaý we Hex bolt eksportçysy hökmünde biz bu işde iň oňat boltlary öndürmek üçin köp tagalla edýäris.Hehli alty boltlarymyz halkara ülňülerine laýyklykda öndürilýär.Mundan başga-da, müşderileriň aýratynlyklarynyň we islegleriniň giň toplumyna laýyk gelýäris.Advancedhli ösen enjamlar bilen çeper önümçilik desgasy bar.Hex boltlarymyzy öndürmek üçin diňe kebşirleýji maşyn we buraw maşyny ýaly ösen enjamlary ulanýarys.Desgamyzdan çykýan her bir Hex bolt, halkara hil kadalaryna berk laýyk öndürilýär.
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň