Paneli nurbat

  • Paneli nurbat

    Paneli nurbat

    Çipli nurbatlaryň iň ýokary berkligi we iň pes zolagyny, MDF tagtasyna ýa-da ýumşak agaçlara çykarylmagyny üpjün etmek üçin berk berk ýüplük we ýiti nokat bar.

    CR3, CR6 Sary sink / Sink / Gara oksidlenmek we başgalar bilen üpjün edilýär.