DIN6914 / A325 / A490 Agyr alty gurluşly bolt

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ady DIN6914 / A325 / A490 Agyr alty gurluşly bolt

Standart DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB

Polat derejesi: DIN: Gr.8S 10S , A325 , A490 , A325M , A490M DIN6914

ZP-ni gutarmak, Hop Dip Galvanizli (HDG), Gara oksid,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň ady DIN6914 / A325 /A490 Agyr alty gurluşly bolt
Polat derejesi DIN: Gr.8S 10S , A325 , A490 , A325M , A490M DIN6914

Agyr alty gurluşly boltlar, esasanam tunel we köpri, demir ýol, nebit we gaz, şeýle hem ýel energiýasy senagaty ýaly gurluşyk taslamalarynda zerur we ulanylýan astm a325, a490, DIN6914 astyndaky handan haosheng boltlarynyň esasy özenidir.Agyr alty gurluşly boltlar bu duşmançylykly programmalarda ýokary güýç we çydamlylyk hödürleýär
Custöriteleşdirilen önümler 30-60 gün

Adaty berkidiji üçin mugt nusgalar

DIN6914A325A490 Agyr alty gurluşly bolt
Polat gurluş bolt ýokary güýçli bolt, şeýle hem adaty bölekleriň bir görnüşidir.Berkidiş effekti üçin polat gurluşy, in engineeringenerçilik üçin ulanylýar.Umuman polat gurluşynda, polat gurluş boltlary 8.8-den ýokary bolmaly, şeýle hem 10.9-njy we 12.9-njy synpdan ýokary bolmaly, bularyň hemmesi güýçli polat gurluş boltlary.

Polat gurluş bolt ýokary derejeli bolt we uly altyburçly ýokary güýçli bolt, uly altyburçly ýokary güýçli bolt adaty nurbatyň ýokary güýç derejesine degişlidir we burulýan gyrky görnüşli ýokary güýçli bolt uly gowulaşmakdyr has gowy gurmak üçin altyburçly güýçli bolt.

Polat konstruksiýa boltlarynyň gurluşygy ilki bilen berkidilmeli we soňra berkidilmeli we polat gurluş boltlary täsir görnüşli elektrik wyşkasyny ýa-da tork sazlap boljak elektrik wyşkasyny ulanmaly;Iň soňky berkidiji polat gurluş boltlarynyň berk talaplary bar, iň soňky berkidiji burulýan polat gurluş gurluş boltlary burulýan gyrky görnüşli elektrik wyşkasyny ulanmalydyr, iň soňky berkidiji tork polat gurluş boltlary burulýan görnüşli elektrik wyşkasyny ulanmalydyr.
Uly altyburçly gurluş bolt bir boltdan, bir hozdan we iki ýuwujydan ybarat.
Polat gurluşy üçin uly altyburç boltlar
Polat gurluşy üçin uly altyburç boltlar
Burçly polat gurluş gurluşy bolt, hoz we ýuwujydan ybarat.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň