Guradyjy nurbat

 • Gara fosfat bulgur kellesi guradyjy nurbat

  Gara fosfat bulgur kellesi guradyjy nurbat

  Guradyjy nurbat elmydama guradyjy diwarlaryň diwarlaryna ýa-da potoloklara berkidilmegi üçin ulanylýar.

  Adaty nurbatlar bilen deňeşdirilende, guradyjy nurbatlar has çuňňur sapaklara eýe.

  Bu nurbatlaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen aýrylmagynyň öňüni alýar.

  Guradyjy nurbatlar polatdan ýasalýar.

  Olary guradyjy enjamda burawlamak üçin tok otwýortkasy gerek.

  Käwagt plastik labyrlar guradyjy nurbat bilen bilelikde ulanylýar.Asylan jisimiň agramyny ýer ýüzüne deňleşdirmäge kömek edýärler.